Sociale correcties voor DifTar

Vanaf februari 2022 verloopt de ophaling van huisvuil, gft en papier & karton aan huis aan de hand van DifTar-containers. Voor bepaalde doelgroepen, zoals gezinnen met jonge kinderen en inwoners met een medische problematiek, voorziet het bestuur een vermindering op de afvalfactuur.

De doelgroepen en bedragen van de sociale correcties werden vastgelegd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2021.

Gepubliceerd op donderdag 6 jan 2022 om 10:00