Natuurgebieden

Met zeven natuurgebieden biedt Natuurpunt Begijnendijk de gelegenheid om in de gemeente op ontdekking te gaan in het groen. Van waardevolle hooilanden met poelen over ruigtes en houtkanten tot bosrijk gebied is er plaats voor vele natuurtypes met bijbehorende soorten. Kies een gebied, ga op wandel en ontdek deze prachtige natuur!

Wil je iets melden of heb je vragen over een gebied? Neem dan contact op met de conservator of Natuurpunt Begijnendijk. Wil je graag op de hoogte blijven van activiteiten of helpen met de beheerwerken? Stuur dan gerust een e-mail naar npbegijnendijk@gmail.com.

Demerbeemden (>60 ha)

De Demerbeemden is het grootste projectreservaat van Natuurpunt Begijnendijk. In de vallei van Demer en Grote Laak wisselen bossen, ruigten, hooilanden en riet elkaar af. Afgesneden meanders zijn interessante biotopen voor watervogels en amfibieën. Via de Beemdenwandeling en de Pelgrimsroute kan je dit gebied verkennen. Ook de Kapellekeswandeling heeft via de heuvelstraat en de OLV-kapel en uitzicht over het gebied. Wie eens verder op zoek gaat, vindt prachtige dammen waarmee de bever de waterstanden van het gebied reguleert. Wie eens over de dijk van de Demer fiets, ziet de nesten op de schiereilanden van de meanders waar een broedplaats voor de ooievaar wordt voorzien.

Conservators: Sybren Van der Borght, Johan Verschuren, Edgard Ceulemans (Natuurpunt Begijnendijk)

Ligging?

Dit natuurgebied betrekt een groot deel van de Betekomse Demervallei en is gelegen tussen de Demer en de Aarschotse- en Werchtersesteenweg. De Gelroodsesteenweg vormt de scheiding tussen stroomafwaarts de Engelbeemd en het Bruggenhof en stroomopwaarts de Amerbeemd en het Langbroek.

Molenberg (1,5 ha)

Dit natuurgebied bevindt zich langs de Molenberg en beslaat iets meer dan 1 hectare. In dit kleine gebied is de prachtige ruïne van een 14de-eeuwse molen gelegen. Dit stukje geschiedenis kan je bewonderen via holle wegen en kleine paadjes door het bos. Je vindt hier muurvarens, kerkuilen en valken. In 2022 is Natuurpunt Begijnendijk er met haar Molenwerkgroep in geslaagd om de restauratie van de Oude Molen te realiseren. Met de steun van donateurs, Natuurpunt, gemeente Begijnendijk en Onroerend Erfgoed werd de ijzerzandstenen molenromp verstevigd en ingericht als uitkijktoren. De openingstijden van het monument vind je op facebook. Je kan ook via de medewerkers van de dienst vrije tijd toegang verkrijgen. Via de Moorsemwandeling passeer je de molen en kan je het uitzicht over Betekom dorp bewonderen.

Conservator: Koen Baert
Conservator Molen: Pieter Ceulemans (Natuurpunt Begijnendijk)

Ligging?

Ondanks zijn beperkte oppervlakte vervult de Molenberg een prachtige publieke parkfunctie. De 50 meter hoge getuigenheuvel op amper 600 meter van het dorpscentrum van Betekom is gelegen tussen de Tremelosesteenweg, Prof. Scharpélaan en Grote Baan. Via de Willekenslaan en Molenweg kunnen mindervaliden via een asfaltwegje omhoog. Parkeren kan in de omliggende straten.

Papendel (10 ha)

Papendel is een drassig natuurgebied in de nabijheid van het historische 'Hof van Uythem' met hooi en rietvelden, bos en dicht struikgewas. Er is een lange uitgerekte poel en een grote vijver met aangepaste schuine kanten, speciaal aangelegd voor de talrijke amfibieën die zich hier bevinden. In de zomer groeien hier honderden gevlekte orchideeën en ook de breedbladige wespenorchis is van de partij. In dit prachtige reservaat vallen 53 soorten mossen en 19 soorten korstmossen te bewonderen. De Vuurvlinderwandeling leidt jou langs de grote poel en het rietveld door het gebied.

Conservator: Stefan Meesen, Roel Laporte (Natuurpunt Begijnendijk)

Ligging?

Het veengebied Papendel ligt op de grens van Betekom en Begijnendijk en situeert zich tussen de Hannekensstraat, Remerstraat en de Peuterstraat. Ingang langs Peuterstraat 41 en naast Hannekensstraat 65.

Rogaarden (9 ha)

Dit natuurgebied heeft een interessante mix van jonge en oude bosbestanden, bloemrijke hooilanden, ruigtes en verschillende poelen zowel binnen als buiten het bos. De bloemrijke hooilanden liggen op percelen die lange tijd toebehoorden aan een plantenkwekerij en zijn een mooi voorbeeld hoe natuur zich kan herstellen mits de nodige zorg en opkuiswerk. Het gebied bevat onder andere een van de oudste eikenbosbestanden (Zomereik) van Begijnendijk en een langgerekte ondiepe plas die vroeger gediend heeft als schepturfput. Met wat geluk kan je er een ree spotten of een haas zien wegrennen. Op dit terrein zijn de paden vrij toegankelijk voor wandelaars.

Conservator: Hans Van Calster (Natuurpunt Begijnendijk)

Ligging?

Tussen Baalsesteenweg, Betekomsesteenweg, Rogaardenstraat en Peuterstraat. Ingang via einde Vissendijk of ter hoogte van de centrumparking.

Raam (2,3 ha)

Dit natuurgebied van 2,3 ha is praktisch in het centrum van Begijnendijk gelegen. Het bestaat uit hooilanden, vijvers en sloten, houtkanten en park- en broekbos en is vrij toegankelijk op de paden. De Vuurvlinderwandeling passeert hier. Vanaf hier kan je ook gemakkelijk verder wandelen naar Rogaarden of Papendel.

Conservator: Hans Van Calster (Natuurpunt Begijnendijk)

Ligging?
Tussen Puttestraat, Raamstraat en de Betekomsesteenweg. Ingang langs het paadje naast Betekomsesteenweg 54 of wegje tegenover Puttestraat 8.

Meren (5 ha) 

In het noorden van Begijnendijk ligt het uitgestrekte moerasgebied De Meren, dat doorloopt langsheen de Merenloop tot in Tremelo. Het gebied is gedeeltelijk volgebouwd met weekendverblijven, maar toch vind je hier nog prachtige relicten van hakhout- en eikenbossen, meestal met de voeten in het water. De Vuurvlinderwandeling laat jou naast de Papendel en de Raam ook dit gebied zien.

Conservator: Stefan Meesen (Natuurpunt Begijnendijk)

Ligging?

Ten zuiden van de Mechelbaan.

Palingspot (1,2 ha)

De Palingspot is het gebied rondom de Busschotstraat waar de zeldzame Bruine Vuurvlinder zich thuis voelt. De natuur is hier versnipperd, maar toch is er veel potentieel voor wandelaars. Dwars doorheen het gebied loopt de oude trambedding, die nu dienst doet als natuur-fietspad.