Natuurgebieden

Van zuid (Betekom) naar noord (Begijnendijk) kan je in onze gemeente de volgende natuurgebieden verkennen:

Demerbeemden - 25 ha

De Demerbeemden is het grootste reservaatproject van Natuurpunt Begijnendijk. In de vallei van Demer en Grote Laak wisselen bossen, ruigten, hooilanden en riet elkaar af. Afgesneden meanders zijn interessante biotopen voor watervogels. In dit indrukwekkende landschap pleit Natuurpunt al jaren voor het terug watervoerend maken van de Grote Laakbeek. Dit is het laatste stuk echte open ruimte van het dorp. Bijzonder geschikt voor o.a. verschillende roofvogels.

Ligging?
Ten noorden van de Demer, tussen Betekom en Aarschot.

Contact?
Koen Baert
GSM 0473 66 06 12
koen.baert@natuurpunt.be

 

Molenberg - 1,5 ha

Dit natuurgebied bevindt zich lang de Molenberg en beslaat iets meer dan 1 hectare. In dit kleine gebied is de prachtige ruïne van een 14de-eeuwse molen gelegen. Dit stukje geschiedenis kan je bewonderen via holle wegen en kleine paadjes door het bos. Je vindt hier muurvarens, kerkuilen en valken. Natuurpunt werkt momenteel samen met het bestuur om aan de renovatie van de ruïne te beginnen.

Ligging?
Ondanks zijn beperkte oppervlakte vervult de Molenberg een 50 meter hoge getuigenheuvel op amper 600 meter van het dorpscentrum van Betekom, gelegen tussen de Tremelosesteenweg, de Prof. Scharpélaan en de Grote Baan.

Contact?
Koen Baert
GSM 0473 66 06 12
koen.baert@natuurpunt.be

 

Raam - 2,3 ha

Dit natuurgebied van 2,3 ha is kortbij het centrum van Begijnendijk gelegen. Het bestaat uit hooilanden, vijvers en sloten, houtkanten en park- en broekbos en is vrij toegankelijk op de paden. De Vuurvlinderwandeling passeert hier en zoekt zijn weg verder via Rogaarden naar Papendel.

Ligging?
Tussen Puttestraat, Raamstraat en de speeltuin langs de Betekomsesteenweg. Ingang langs padje naast de speeltuin of wegje tegenover Puttestraat 8.

Contact?
Hans Van Calster
tel. 016 43 44 08
hvancalster@gmail.com

 

Rogaarden - 5,1 ha

Dit bosrijke natuurgebied met onder andere een van de oudste eikenbosbestanden (Zomereik) van Begijnendijk omvat een langgerekte ondiepe plas die vroeger gediend heeft als schepturfput en nog enkele vijvers. Op dit terrein zijn de paden vrij toegankelijk voor wandelaars. Je passeert dit gebied bij het volgen van de Vuurvlinderwandeling.

Ligging?
Tussen Baalsesteenweg, Betekomsesteenweg , Rogaardenstraat en Peuterstraat. Ingang via Vissendijk.

Contact?
Hans Van Calster
tel. 016 43 44 08
hvancalster@gmail.com

 

Papendel - 8,4 ha

Papendel is een drassig natuurgebied in de nabijheid van het historische 'Hof van Uythem' met hooi en rietvelden, bos en dicht struikgewas. Er is een lange uitgerekte poel en een grote vijver met aangepaste schuine kanten, speciaal aangelegd voor de talrijke amfibieën die zich hier bevinden. In de zomer groeien hier honderden gevlekte orchideeën en ook de breedbladige wespenorchis is van de partij. In dit prachtige reservaat vallen 53 soorten mossen en 19 soorten korstmossen te bewonderen.

Ligging?
Het veengebied Papendel ligt op de grens van Betekom en Begijnedijk en situeert zich tussen de Hannekensstraat, Remerstraat en de Peuterstraat. Ingang langs Peuterstraat 41 en naast Hannekensstraat 65.

Contact?
Roel Laporte
GSM 0497 16 21 48
roel.laporte@hotmail.be 

 

Meren - 7 ha

In het noorden van Begijnendijk ligt het uitgestrekte moerasgebied De Meren, dat doorloopt langsheen de Merenloop tot in Tremelo. Het gebied is gedeeltelijk volgebouwd met weekendverblijven, maar toch vind je hier nog prachtige relicten van hakhout- en eikenbossen, meestal met de voeten in het water.

Ligging?
Ten zuiden van de Mechelbaan.

Contact?
Koen Baert
GSM 0473 66 06 12
koen.baert@natuurpunt.be 

 

Palingspot: 1,2 ha

De Palingspot is het gebied rondom de Busschotstraat waar de zeldzame Bruine Vuurvlinder zich thuis voelt. De natuur is hier versnipperd, maar toch is er veel potentieel voor wandelaars. Dwars doorheen het gebied loopt de oude trambedding, die nu dienst doet als natuur-fietspad.

Contact? 
Dries Stevens
GSM 0485 44 34 27
dries_steven@hotmail.com 

 

De totale oppervlakte van de natuurgebieden bedraagt 50 ha!