Monument Sint-Isidoor

Dat Betekom reeds vanaf de late middeleeuwen sterk ontwikkeld was, bewijzen de talrijke restanten van steenbakkerijen, brouwerijen en windmolens. Rond 1900 kwamen daar nog de melkerij met melkerijschool ‘De Sint-Isidoors Gildebroeders’ aan de Prof. Scharpélaan en twee tramlijnen bij. De melkerij werd vernoemd naar Sint-Isidoor, de patroonheilige van de landbouw. In 1929 verhuisde de melkerij van de Prof. Scharpélaan naar een nieuw gebouw langs de Pastoor Pitetlaan in het dorp om de tramsporen beter te kunnen gebruiken en de zuivelproducten per tram naar Aarschot en Brussel te vervoeren. Op het dak van het nieuwe gebouw stond het beeld van Sint-Isidoor met ploeg in een kapelletje. In haar gloriejaren produceerde de melkerij 4 000 à 5 000 liter per uur. In 1982 werd de melkerij gesloten naar aanleiding van zware verliezen door een incident met zure melk.

Het betonnen beeld van Sint-Isidoor werd op 17 maart 2010 uit het kapelletje gehaald en in bewaring genomen. Nadien werd het oorspronkelijke beeld gerestaureerd en een bronzen exemplaar gemaakt door Maarten Ceulemans uit Betekom. Het bronzen beeld kreeg op vrijdag 15 mei 2015 een definitieve standplaats ter hoogte van Pastoor Pitetlaan 25 te Betekom, de laatste locatie van de melkerij.