Monument De Begijn

Vermoedelijk in de dertiende eeuw verkregen de Begijnen van Aarschot een stuk grond in het huidige Begijnendijk. In de eerste helft van de zestiende eeuw werd de naam het ‘Begijnengoed’ sporadisch gebruikt om de wijk die in de buurt van het domein ontstaan was aan te duiden. Uit deze woonkern zou later het dorp Begijnendijk ontstaan. De dorpsnaam Begijnendijk verwijst dus naar een verhoogde weg of dijk die langs of door water liep en aan het goed van de Begijnen gelegen was. Het is van belang te weten dat het begijnengoed eigendom was van de Aarschotse begijnen, maar uitgebaat werd door een pachter die hiervoor huur/pacht moest betalen. Er is dus nooit een begijnhof in Begijnendijk geweest.

Weetje

Het monument ‘De Begijn’, een realisatie van Jan Peirelinck, prijkt sinds 1988 in het centrum van Begijnendijk. Het beeld verwijst naar de dorpsnaam ‘Begijnendijk’.