Mobiliteitsraad

De gemeentelijke mobiliteitsraad is een overlegforum waarin de leden samen mobiliteitsknelpunten onderzoeken en voorstellen tot oplossingen uitwerken. Deze raad geeft advies voor de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan. De leden van de mobiliteitsraad houden zich ook bezig met de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid, nl. de maatregelen met betrekking tot de ondersteuning van andere strategische plannen, de verbetering van bestaande infrastructuur, de aanleg van nieuwe infrastructuur, de uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar vervoer en andere maatregelen die bijdragen tot duurzame mobiliteit.

Samenstelling