Mobiliteitsproject voor scholen

Het bestuur wil actief inzetten op een hogere verkeersleefbaarheid en duurzame mobiliteit in de gemeente stimuleren. Om het aantal kinderen dat met de fiets of te voet naar school gaat te laten toenemen, werd in de drie basisscholen van start gegaan met een registratie- en beloningssysteem. Het project werd tijdens de Strapdag op vrijdag 18 september 2020 officieel ingehuldigd.

vrijdag 18 september 2020

Foto's