Mobiliteit en verkeer? Laat van je horen!

Het bestuur kan geen beleid voeren zonder participatie. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid. Daarom werd in 2013 de mobiliteitsraad opgericht. Momenteel zijn de leden van de mobiliteitsraad op zoek naar inwoners die willen meewerken.

De mobiliteitsraad bestaat niet alleen uit vertegenwoordigers van het bestuur en de scholen, jeugdraad, milieuadviesraad en fietsersbond, maar ook inwoners en experten. Zij adviseren het beleid bij het tot stand komen van beslissingen, onderzoeken mobiliteitsknelpunten en werken voorstellen tot oplossingen uit. De ervaring leert dat de mobiliteitsraad en het bestuur heel prettig en constructief samenwerken. Veel van de adviezen werden inmiddels overgenomen, zijn in uitvoering of worden de komende maanden gerealiseerd.

Momenteel zijn de leden van de mobiliteitsraad op zoek naar inwoners die willen meewerken aan de ondersteuning en beleidsvorming inzake mobiliteit en projecten met een mobiliteitsimpact. Heb je interesse in verkeer, verkeersveiligheid en mobiliteit? Dan kan je lid worden van de mobiliteitsraad. Bezorg jouw gemotiveerde, schriftelijke kandidatuur uiterlijk op 11 maart 2022 aan de dienst mobiliteit, Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk of via mobiliteit@begijnendijk.be.

Je kan de leden ook altijd aanspreken over jouw zorgen, vragen en voorstellen over verkeer, verkeersveiligheid, infrastructuur en mobiliteit. Zij zorgen er dan voor dat jouw vraag of voorstel tijdens de vergaderingen van de raad besproken wordt. Wil je graag een punt aan de agenda van de mobiliteitsraad toevoegen of de werking ervan opvolgen? Surf dan naar de rubriek ‘Adviesraden’.

Gepubliceerd op dinsdag 15 feb 2022 om 09:00