Meldpunt voor problematische situaties op vlak van wonen

Discriminatie op de huurmarkt? Wat is dat?

Een verhuurder mag zelf kiezen aan wie hij zijn woning verhuurt, maar deze keuzevrijheid is niet onbeperkt. De verhuurder moet rekening houden met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie. Concreet betekent dit dat de verhuurder zijn keuze niet mag baseren op geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, genderidentiteit, genderexpressie, sociale positie, nationaliteit, ras, huidskleur, origine of nationale of etnische afstamming.

Er bestaan verschillende soorten discriminatie:

  • Directe discriminatie (bv. enkel Belgische nationaliteit toegestaan),
  • Indirecte discriminatie (bv. geen huisdieren welkom),
  • Onbewuste discriminatie (bv. geen grote gezinnen, want die maken te veel lawaai),
  • Opdracht tot discriminatie (bv. de verhuurder vraagt aan de vastgoedmakelaar om geen mensen van vreemde origine toe te laten),
  • Weigeren van redelijke aanpassingen aan de woning voor mensen met een handicap.

Verhuurders zijn zich er niet altijd van bewust dat ze discrimineren. Ze laten zich bijvoorbeeld leiden door vooroordelen of eerdere negatieve ervaringen. Nochtans is discriminatie op de huurmarkt bij wet verboden.

Ik word gediscrimineerd. Wat nu?

Ben je het slachtoffer geworden van discriminatie op de huurmarkt? Zorg dan dat je voldoende bewijzen verzamelt, zoals duidelijke e-mails en/of getuigenissen. Het is aan de verhuurder om deze bewijzen te weerleggen en zijn keuzes te verantwoorden. De medewerkers van het woonloket staan klaar om extra ondersteuning te bieden. Wanneer je bij hun een melding van discriminatie doet, zorgen zij ervoor dat jouw klacht ingediend wordt bij UNIA. Dat is de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

Je kan bij de medewerkers van het woonloket ook terecht voor meldingen inzake woningkwaliteit, leegstand of verwaarlozing, problemen met energieleveranciers, problemen inzake huren of verhuren en meldingen van andere problemen op vlak van wonen.