Meldingenloket

Niet gemeentelijke meldingen

Voor niet-gemeentelijke meldingen wordt er doorverwezen naar derden: 

  • Defecte straatlamp: Meldingsformulier van Fluvius Loket Fluvius of bel 078 35 35 00
  • Defecte straatlamp in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (langs de N10 Liersesteenweg): Gratis telefoonnummer 1700 (elke werkdag van 9.00 u tot 19.00 u) of via Loket AWV
  • Gasgeur (Fluvius): Bel 0800 65 065
  • Elektriciteit en riolering (Fluvius): 24/7 storingen en defecten 078 35 35 00 of via Loket Fluvius
  • Water (De Watergroep): Algemeen contactnummer 02 238 96 99 of via Loket De Watergroep
  • Geur- of lichthinder en geluidsoverlast: Politie 016 53 11 23 (tijdens de kantooruren) of 101
  • Afvalophaling en containerpark (Ecowerf): Algemeen contactnummer 0800 97 0 97 of via Loket Ecowerf

Gemeentelijke meldingen

Wil je iets melden over het openbaar domein? Een verzakking of put in de straat, een omgevallen verkeersbord, zwerfvuil, ...

Dan kan je gebruik maken van het meldingenloket hieronder. Jouw melding komt dan meteen terecht bij de gemeentelijke administratie (dienst openbaar domein - 016 53 66 61 - openbaardomein@begijnendijk.be).

Indien je een algemene vraag of melding hebt, kan je deze ingeven in het algemeen contactformulier

Heb je een klacht? Meer info op de klachtenpagina