Maak jij mee ruimte voor Vlaams-Brabant?

Het provinciebestuur Vlaams-Brabant werkt een nieuwe visie op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in de provincie uit. Met het ‘Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant’ werd een ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt. Daarbij hoort ook een milieueffectenrapport.

Wat vind je ervan? Laat het weten!

Je kan jouw mening over het ontwerp kwijt tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023. Reageren kan op volgende manieren:

  • per e-mail aan ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be,
  • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven,
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven,
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis,
  • door een reactie via het digitale participatieplatform.

Wil je er graag meer over weten? Neem dan deel aan de infomarkten. Deze vinden plaats op:  

  • dinsdag 13 december 2022 vanaf 13.00 u in het PIVO te Asse,
  • woensdag 14 december 2022 vanaf 13.00 u in het Provinciehuis te Leuven.

Je kan de documenten ook inkijken bij de medewerkers van de dienst omgeving in het gemeentehuis of in het provinciehuis te Leuven.

Meer info?
www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be

Gepubliceerd op vrijdag 18 nov 2022 om 08:00

Video