Lokaal overleg kinderopvang

Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) brengt iedereen samen die bezig is met de opvang van kinderen. Deze gemeentelijke adviesraad moet verplicht opgericht worden om zich bezig te houden met het geven van advies voor de opmaak, uitvoering en bijsturing van het lokaal beleidsplan kinderopvang, het bewaken van de dwarsverbindingen met het lokaal beleid en het geven van advies over de uitbouw van opvangvoorzieningen. De adviesraad bestaat uit iedereen die opvang, onderwijs of vrije tijd voor kinderen aanbiedt, ouders, verenigingen en het lokaal bestuur.

Samenstelling