Lichaam schenken aan de wetenschap

Je kunt beslissen om jouw lichaam, na je overlijden, ter beschikking te stellen van de wetenschap. Jouw lichaam wordt dan gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Je stelt je lichaam beschikbaar door een eigenhandig geschreven, gedateerde en door jou ondertekende verklaring op te stellen en die naar een universitaire instelling naar keuze te sturen.

Neem vooraf contact op met de universitaire instelling, want de nodige documenten en modaliteiten kunnen verschillen.