Waarom moet ik mezelf laten vaccineren?

Het is belangrijk dat je jezelf laat vaccineren. Dit voorkomt dat je het coronavirus Covid-19 krijgt of opnieuw krijgt. Ook als je eerder al besmet was, kun je immers terug besmet raken en ernstig ziek worden. Je beschermt niet alleen jezelf, maar ook jouw familie, collega’s, vrienden en de kwetsbaren in jouw omgeving.

Je laten vaccineren is eenvoudig, gratis en duurt maar enkele minuten. Het is een kleine moeite, maar een belangrijke daad om jezelf en anderen te beschermen. Als meer dan 70% van de bevolking gevaccineerd is, wordt immers groepsimmuniteit bereikt en kan het virus onder controle gehouden worden.

Welk effect heeft het vaccin?

Van de meeste vaccins heb je twee dosissen nodig. Deze worden met een tussentijd van drie tot vier weken toegediend. Je bent 90% beschermd na twee dosissen. Om beschermd te zijn, is het belangrijk dat je beide dosissen ontvangt.

De meerderheid van de bijwerkingen zijn mild en gaan spontaan over, zoals een rode zwelling op de injectieplaats, lichte koorts of vermoeidheid. Ernstige bijwerkingen, zoals een allergische reactie, zijn zeldzaam. Dergelijke reacties treden op tussen vijf en tien minuten nadat het vaccin is toegediend. Daarom wordt er gevraagd om zolang te blijven, zodat je goed opgevolgd wordt.

Hoe kan het dat de vaccins zo snel ontwikkeld, maar toch veilig zijn?

Nog nooit hebben zoveel onderzoekers en vaccinontwikkelaars zich tegelijkertijd op de ontwikkeling van een vaccin geworpen. Ze schoven al hun ander werk opzij. Bovendien moesten ze niet van een wit blad beginnen. De basistechnologieën waarop de vaccins gebouwd worden, waren de voorbije jaren al in ontwikkeling. Er werd ook veel tijd gewonnen, omdat er geen fondsen moesten gezocht worden.

De administratieve procedure werd verkort, maar de veiligheidsprocedure niet. Alle veiligheidsstappen zijn gezet. Elk vaccin is uitgebreid getest bij een grote groep mensen, ook bij oudere en kwetsbare personen. Alle studies zijn kritisch en onafhankelijk onderzocht door het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. De Europese goedkeuring garandeert dat het stuk voor stuk veilige vaccins zijn.

Wie komt eerst aan de beurt en waarom?

De volgorde van vaccineren is niet lukraak bepaald, maar gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De snelheid van de productie en distributie van de vaccins laten immers niet toe om iedereen tegelijk te vaccineren. Daarom werden een aantal prioritaire groepen bepaald. De meest kwetsbare bevolkingsgroepen eerst, gevolgd door de essentiële beroepen en daarna de rest van de volwassen bevolking. Je wordt verwittigd wanneer je aan de beurt bent. 

Blijf de maatregelen volgen

Ook nadat je gevaccineerd bent, is het noodzakelijk dat je de coronamaatregelen blijft volgen. Pas wanneer er genoeg mensen gevaccineerd en beschermd zijn tegen het virus, kunnen de maatregelen versoepeld worden en iedereen zijn vrijheid terug herwinnen.