Koesterburen

In het kader van de provinciale campagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’ engageert het bestuur zich om enkele beschermde diersoorten nog meer te koesteren. 

De bruine vuurvlinder, drijvende waterweegbree, huiszwaluw, ijsvogel, kamsalamander en kneu stonden al op de lijst met koestersoorten. In zitting van de gemeenteraad van 20 juni 2019 werd ook de bever aan deze lijst toegevoegd.