Klusjesdienst

Voor wie: De klusjesdienst is er enerzijds voor zorgbehoevende mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn. Anderzijds kunnen ook maatschappelijk kwetsbare mensen beroep doen op de klusjesdienst.

De aanvragers moeten behoren tot één van de volgende categorieën:

 • + 70 jaar
 • + 65 jaar én attest van invaliditeit van ten minste 66 %
 • - 65 jaar én attest van invaliditeit van ten minste 80 %
 • Personen met een minimum inkomen (leefloon / IGO) of personen die een beroep doen op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW.

Het OCMW zal steeds voorrang geven aan:

 • Mensen met de hoogste leeftijd
 • Zorgbehoevenden met onvoldoende zelfredzaamheid
 • Hulpvragers met de laagste inkomens

Aard van de klussen: De klusjesdienst voert kleine klussen uit, beperkt in omvang en tijd, waarvoor geen specifieke technische kennis vereist is en mag niet in de plaats treden van bestaande professionele hulp.

De verantwoordelijke van de dienst bepaalt welke werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden. Bovendien bepaalt zij ook wanneer de taken worden uitgevoerd.

Dringende werken worden bij voorrang uitgevoerd: lekkende kraan, spoelbak WC, kleine ontstopping, kleine herstelwerken, vaststellingen defect boiler en verwarming ea., oprit sneeuwvrij maken.

Onze klusjesmannen kunnen volgende karweien uitvoeren:

 •  Tuinonderhoud ( max 4 u maandelijks)
  • Gras maaien en graskant onderhouden
  • Verticuteren gazon
  • Onderhoud perkjes (onkruid wieden, …)
  • Vegen van bladeren
 •  Snoeiwerk (8 u voorjaar en 8 u najaar)
  • Haag scheren (max. hoogte 1,80 m)
  • Struiken snoeien (max. hoogte 1,80 m)
  • Verwijderen struiken of dunne bomen (geen wortels)
 • Schilder-en behangwerken(1 karwei per jaar)
  • 1 grote kamer (max. 50m2) muren en/of plafond
  • 2 kleine kamers (max. 25m2) muren en/of plafond
  • Ramen en deuren (max.4)
 • Andere werken:
  • Reinigingswerken
  • Poetsen plafonds
  • Uitkuisen dakgoten (max. op 2,70m hoogte)
  • Afwassen rolluiken (max. op 2,70 m hoogte)

Tijdens de zomermaanden krijgen buitenwerken steeds voorrang op binnenwerken.

Kostprijs: De prijs voor klusjesdienst wordt berekend op basis van het inkomen en de gezinssamenstelling van de gebruiker. De denstverantwoordelijken van de thuisdiensten zal een sociaal onderzoek uitvoeren om de prijs te bepalen.

Indien de klusjesman materialen o.a. grasmaaier, haagschaar, trimmer… gebruikt die eigendom zijn van het OCMW, wordt hiervoor een bijdrage gefactureerd per halve dag. De gebruiker ontvangt een factuur van de geleverde prestaties van de klusjesman.

Hoe aanvragen: Telefonisch van maandag tot en met vrijdag bij de dienstverantwoordelijken van de thuisdiensten op het nummer 016 52 55 46.

Maak hier je afspraak

Reglementen en verordeningen