Kindergemeenteraad

In het kader van burgerparticipatie werd in het meerjarenplan 2020-2025 de oprichting van een kindergemeenteraad voorzien. Om de kinderen te betrekken bij en inspraak te geven in het beleid van het bestuur, werd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van maandag 13 januari 2020 beslist deze raad op te richten. De kindergemeenteraad bestaat uit achttien leden die in de drie basisscholen in Begijnendijk naar school gaan. Zo worden in GBS De Puzzel, GBS De Klimroos en VBS ’t Sjibke twee leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar verkozen. De kindergemeenteraad vergadert vijf keer per jaar.

Daan Van Esse verkozen tot kinderburgemeester van de gemeente

Update 29 november 2023

Op woensdag 29 november 2023 werd Daan Van Esse verkozen tot nieuwe kinderburgemeester van de gemeente. Samen met de andere leden van de kindergemeenteraad legde hij officieel de eed af in handen van de burgemeester en schepen van jeugd.

De zes leden van de kindergemeenteraad die in het zesde leerjaar zitten, dienden hun kandidatuur om kinderburgemeester te worden in aan de hand van een visietekst. Deze werden anoniem voorgedragen. Zo werd Daan Van Esse van GBS De Puzzel met de meerderheid van de stemmen verkozen tot kinderburgemeester van Begijnendijk. Hij neemt hiermee de fakkel over van Iljo Baus. Nyla Baelen van GBS De Puzzel en Reinout Beerten van VBS 't Sjibke werden aangeduid als plaatsvervangend kinderburgemeester. Eind januari 2024 zal Daan zijn eerste vergadering van de kindergemeenteraad voorzitten. 

Tenslotte werden tijdens deze vergadering ook de thema’s vastgelegd waarmee de leden van de kindergemeenteraad dit werkingsjaar graag aan de slag gaan. Zo hopen ze werk te maken van meer sport, naschoolse activiteiten en natuur in de gemeente. Ze zijn alvast erg enthousiast om opnieuw samen te komen en hun voor deze thema's in te zetten. 

Het bestuur wenst kinderburgemeester Daan en de andere leden van de kindergemeenteraad veel succes. 

Kindergemeenteraad herdenkt slachtoffers van Wereldoorlogen

Update 11 november 2023

Op zaterdag 11 november 2023 namen de leden van de kindergemeenteraad deel aan de herdenking van de slachtoffers van beide Wereldoorlogen. In het bijzijn van het bestuur, de Nationale Strijdersbond Begijnendijk-Betekom, de verenigingen, familie en sympathisanten legden ze bloemen neer aan het herdenkingsmonument.
   

Eerste vergadering kindergemeenteraad 2023 - 2024

Update 25 oktober 2023

Op woensdag 25 oktober 2023 vond in Huis van het Kind de installatievergadering van de nieuwe kindergemeenteraad voor het schooljaar 2023-2024 plaats. Tijdens deze vergadering maakten de leden kennis met elkaar en leerden ze de werking van de raad en het bestuur kennen. Daarnaast wisselden de kinderen al een eerste keer ideeën uit over thema's waarmee ze graag aan de slag willen, zoals natuur, sport en naschoolse activiteiten. Deze projecten worden verder uitgewerkt tijdens de volgende samenkomsten.