In het kader van burgerparticipatie werd in het meerjarenplan 2020-2025 de oprichting van een kindergemeenteraad voorzien. Om de kinderen te betrekken bij en inspraak te geven in het beleid van het bestuur, werd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van maandag 13 januari 2020 beslist deze raad op te richten. Op 11 maart 2020 vond de installatievergadering plaats. De kindergemeenteraad zal zes keer per jaar vergaderen.

Voor wie

De kindergemeenteraad bestaat uit achttien leden, zowel jongens als meisjes, die in Begijnendijk naar school gaan. Zo worden in GBS De Puzzel, GBS De Klimroos en VBS ’t Sjibke twee leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar verkozen.

Kindergemeenteraad 2020

Openingsuren & contact

Beleid

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 77
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
beleid@begijnendijk.be