Kindergemeenteraad

In het kader van burgerparticipatie werd in het meerjarenplan 2020-2025 de oprichting van een kindergemeenteraad voorzien. Om de kinderen te betrekken bij en inspraak te geven in het beleid van het bestuur, werd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van maandag 13 januari 2020 beslist deze raad op te richten. 

De kindergemeenteraad bestaat uit achttien leden, zowel jongens als meisjes, die in Begijnendijk naar school gaan. Zo worden in GBS De Puzzel, GBS De Klimroos en VBS ’t Sjibke twee leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar verkozen. De kindergemeenteraad vergadert ongeveer zes keer per jaar.

Kindergemeenteraad 2021 - 2022

Op woensdag 19 januari 2022 was het eindelijk zo ver: de eerste zitting van de kindergemeenteraad van dit werkingsjaar. Normaal gezien zouden de zittingen van de kindergemeenteraad al in oktober 2021 startten, maar de verstrengde coronamaatregelen gooiden roet in het eten.

De komende zittingen van de kindergemeenteraad zullen fysiek plaatsvinden. Het bestuur volgt hierbij de richtlijnen van de coronabarometer, waarbij zittend vergaderen vanaf ‘code rood’ opnieuw is toegelaten, mits er rekening wordt gehouden met de geldende hygiëne-, ventilatie- en afstandsmaatregelen.

Kinderburgemeester 2021 - 2022

Iljo Baus werd met de meerderheid van de stemmen verkozen tot kinderburgemeester door de verkozen leden van de kindergemeenteraad. Op woensdag 23 februari 2022 zat Iljo zijn eerste vergadering van de kindergemeenteraad voor.