Kaart of cash? Vanaf nu kan je overal ook digitaal betalen

Consumenten maken steeds meer gebruik van elektronische betaalmiddelen. Dat houdt, zowel voor henzelf als de handelaars, voordelen in. Het is dan ook belangrijk dat je kan kiezen hoe je betaalt. Zo kan je sinds 1 juli 2022 bij elke onderneming met minstens een elektronisch betaalsysteem betalen.

Sinds 1 juli 2022 moeten alle Belgische ondernemingen die met consumenten in aanraking komen, ongeacht de omvang van de onderneming, ten minste een optie aanbieden waarmee klanten hun aankopen elektronisch kunnen betalen. Die nieuwe verplichting heeft als doel om het gebruik van elektronische betaalmiddelen te stimuleren door iedereen het recht te geven om, indien gewenst, elektronisch te betalen. Het maakt ook deel uit van het bredere kader in de strijd tegen sociale en fiscale fraude. 

Waar moet je elektronisch kunnen betalen?

De term ‘onderneming’ omvat alle natuurlijke of rechtspersonen met een duurzaam economisch doel, met inbegrip van hun verenigingen. Dat betekent dat het niet alleen gaat om ondernemingen in de gebruikelijke zin van het woord, ongeacht hun omvang, maar ook om vrije beroepen en alle personen, overheden, verenigingen, ... die op duurzame basis economische activiteiten verrichten voor consumenten, zoals het beheer van een zwembad, een bibliotheek, een cultureel centrum of een sportclub.

Welke betaalvormen zijn mogelijk?

Om aan de verplichting te voldoen, zijn alle technische oplossingen mogelijk die momenteel of in de toekomst beschikbaar zijn, zoals vaste of draagbare betaalterminals en contactloze betalingen via smartphone of smartwatch. Ondernemingen zijn vrij om de technologie te kiezen die hun het meest geschikt lijkt, afhankelijk van hun economische realiteit en de specifieke kenmerken van hun klanten. Een betaling per bankoverschrijving kan dus zeker ook. Let op! Betalingen met maaltijdcheques, ecocheques of consumptiebonnen worden niet als elektronische betaalmiddelen beschouwd, zelfs niet wanneer ze met een kaart worden verricht. Hetzelfde geldt voor betalingen in cryptomunten en andere virtuele munteenheden. Het is ook verboden om klanten extra kosten aan te rekenen voor elektronische betalingen of een elektronische betaling te weigeren onder een bepaald bedrag. Ondernemingen kunnen wel de elektronische betaalwijzen variëren naargelang het bedrag, maar dat moet dan duidelijk zichtbaar zijn voor de consument.

Cash betalen kan nog altijd!

De verplichting om een oplossing voor elektronische betalingen aan te bieden, wil niet zeggen dat de consument niet langer cash kan betalen. Contant geld is en blijft een wettelijk betaalmiddel dat een handelaar niet mag weigeren, behalve in bepaalde uitzonderlijke en tijdelijke gevallen (onevenredig bedrag, veiligheid, vermoeden van vervalsing, ...).

Wat moet je doen als je niet elektronisch of cash kan betalen?

Maak de handelaar eerst attent op de verplichting om beide aan te bieden. Blijft de handelaar een betaalwijze (contant of elektronisch) weigeren of er extra kosten voor aanrekenen? Dan kan je dat als consument melden via het meldpunt van de FOD Economie. Op basis van die meldingen kan de Economische Inspectie van de FOD Economie beslissen een onderzoek in te stellen om een einde te maken aan die praktijken.

Gepubliceerd op maandag 1 aug 2022 om 09:00