Juridisch advies

Je kan elke eerste en derde dinsdag van de maand van 16.30u tot 17.30u terecht bij het OCMW voor gratis eerstelijnsadvies. Een jurist, geregistreerd bij de balie van Leuven, geeft tijdens het juridisch advies een eerste antwoord op jouw juridische vragen.

Je krijgt er informatie over jouw rechten als huurder/verhuurder, het verloop van een gerechtelijke procedure, hoe je beroep moet aantekenen tegen een beslissing, … Let op! Het gaat steeds om een eerste advies en bijstand. Deze jurist zal jouw zaak niet ten gronde behandelen. Indien nodig kan de jurist jou doorsturen naar de juiste dienst om je verder te helpen.

Deze dienst is voor iedereen toegankelijk. Een afspraak maken is nodig. Je kan dit doen via 016/52 55 40 of via info@ocmw-begijnendijk.be

Neem jouw identiteitskaart en alle documenten die verband houden met het dossier mee.

OPGELET: Het gratis juridisch advies vanwege de balie wordt in de maanden juli en augustus niet georganiseerd. De telefonische permanentie loopt wel door, deze is te bereiken op dinsdag en donderdag tussen 16.00 u en 18.00 u.

Meer informatie kan je vinden op onze website: https://www.balieleuven.be/gratis-juridisch-advies