Jeugdraad

De jeugdraad brengt overleg en samenwerking tot stand tussen al wie zich bezighoudt met het jeugdbeleid. Deze raad geeft advies aan de gemeentelijke overheid over de aangelegenheden die de jeugd aanbelangen, teneinde het jeugdbeleid mee vorm te geven. De mensen van de jeugdraad kunnen ook zelf activiteiten organiseren.

Samenstelling