Is het reflecterend huisnummer gratis?

Je ontvangt het reflecterend huisnummer gratis. Bij beschadiging, verlies of diefstal kan je bij de medewerkers van de dienst burgerzaken een nieuw nummer aankopen voor € 3,00.

Belastingen en retributiereglementen