Inzameling van grof huisvuil op afroep

Heb je de voorbije weken jouw huis opgeruimd? Dan kan je het grof huisvuil op vrijdag 23 april 2021 aan huis laten ophalen. Maak hiervoor ten minste twee werkdagen voor de inzameling een afspraak met EcoWerf via het nummer 0800 97 0 97 en geef door welk grofvuil je aanbiedt.

EcoWerf zamelt in Begijnendijk het grof huisvuil aan huis in ‘op afroep’. Er zijn zes vaste inzameldagen per jaar voor grof huisvuil voorzien. Deze staan op de afvalkalender vermeld met het symbool van een telefoontje. Wil je jouw grof huisvuil aan huis laten ophalen? Dan kan je hiervoor een afspraak maken met EcoWerf op het nummer 0800 97 0 97. Je dient deze afspraak ten minste twee werkdagen voor de dag van de inzameling te maken en door te geven welk grofvuil je aanbiedt. Plaats het afval voor 7.00 u of de avond voor de afgesproken inzameldag na 20.00 u duidelijk zichtbaar buiten. Het grof huisvuil dient goed samengebonden te zijn in hanteerbare stukken van max. 1 m hoog, 2 m breed en max. 30 kg zwaar. Je mag het grof huisvuil niet aanbieden in zakken of dozen. Voor de inzameling aan huis wordt bovenop de prijs per pakket of stuk die geldt in het recyclagepark een vaste verplaatsingskost aangerekend. Je ontvangt een betalingsuitnodiging met de contantbelasting en voorrijdkost na de inzameling.

Meer info? 
www.ecowerf.be/begijnendijk 

Gepubliceerd op donderdag 15 apr 2021 om 10:00