Inwisselen buitenlands rijbewijs voor een Belgisch rijbewijs

1. Omwisseling van een Europees buitenlands nationaal rijbewijs

Omwisseling is niet verplicht, behalve:
  • wanneer 1 of meerdere categorieën op het Europees nationaal rijbewijs vervallen zijn en opnieuw moeten worden gevalideerd
  • bij een voorlopig of gedeeltelijk herstel in het recht tot sturen na een rijverbod en waarbij een Belgisch rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur of beperkt tot bepaalde categorieën, of met een rijverbod tijdens het weekend werd afgeleverd
Je kunt je rijbewijs alleszins laten registreren op de dienst bevolking.
Dankzij deze registratie is het nadien mogelijk om onder meer een Belgisch rijbewijs af te leveren wanneer het Europese rijbewijs verloren ging en dit zonder dat je ervan bij een buitenlandse overheid een bewijsdocument moet aanvragen.
 

2. Omwisseling van een niet-Europees buitenlands nationaal rijbewijs

Indien je een niet-Europees buitenlands nationaal rijbewijs hebt en ingeschreven bent in de gemeente, mag je niet rijden met dat rijbewijs (ook niet met een buitenlands internationaal rijbewijs). Je moet dit laten omwisselen in de gemeente waar je ingeschreven bent.

Voor wie

Buitenlanders, houders van een buitenlands rijbewijs, ingeschreven te Begijnendijk.

Voorwaarden

1. Omwisseling van een Europees buitenlands nationaal rijbewijs

Je vraagt de omwisseling van je Europees buitenlands nationaal rijbewijs aan bij de dienst bevolking. Bij twijfel of onzekerheid over het rijbewijs dat ter omwisseling wordt aangeboden, moet u een certificaat van echtheid, afgeleverd door het land van afgifte, voorleggen. Een dergelijk certificaat kan ook ter omwisseling worden aanvaard indien het originele rijbewijs verloren ging of gestolen werd.

De omwisseling van een geldig rijbewijs afgeleverd door een EER-lidstaat gebeurt normaal gezien binnen de 5 werkdagen.

 

2. Omwisseling van een niet-Europees buitenlands nationaal rijbewijs

Je vraagt de omwisseling van een niet-Europees buitenlands nationaal rijbewijs aan bij de dienst bevolking. De omwisseling van een geldig rijbewijs afgeleverd door een niet-EER-lidstaat duurt ongeveer een maand. Een onderzoek op echtheid wordt uitgevoerd door de politiediensten. Je wordt op de hoogte gebracht wanneer je een Belgisch rijbewijs kan verkrijgen.

Indien je rijbewijs niet erkend wordt door de Belgische staat, moet je een examen theorie en praktijk afleggen.

Hoe aanvragen

Persoonlijk aanvragen aan de balie van de dienst bevolking op het gemeentehuis.

Kostprijs

De kostprijs is 25,00 euro.

Wat meebrengen

  • Buitenlands rijbewijs
  • Identiteitskaart
  • Beëdigde vertaling (in bepaalde gevallen)
  • Eventueel rijgeschiktheidsattest

Maak hier je afspraak (aanvragen)

Maak hier je afspraak (afhalen)