Intergemeentelijke doving van openbare verlichting in de regio

Door de stijgende energiekosten worden de gemeentelijke budgetten voor openbare verlichting sterk overschreden. Samen met Fluvius en de lokale besturen die zich in hetzelfde geografische Fluvius-gebied bevinden, werd beslist de openbare verlichting vanaf januari 2023 intergemeentelijk te doven.

De voorbije weken stelden Fluvius en een aantal lokale besturen die zich in hetzelfde geografische Fluvius-gebied bevinden een intergemeentelijke doving van de openbare verlichting voor. De openbare verlichting is immers een belangrijke kost op de energiefactuur van het lokaal bestuur. Om op korte termijn een besparing te realiseren, besliste het college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 oktober 2022 zich mee te engageren voor het voorstel. Ondertussen werd een akkoord met deze steden en gemeenten bereikt en gaat de maatregel op 2 januari 2023 van start. Zo wordt de straatverlichting op het grondgebied van Aarschot, Baal, Begijnendijk, Herselt, Westmeerbeek, Scherpenheuvel-Zichem, Diest en Houwaart elke dag van 23.00 tot 5.00 u gedoofd. Tijdens deze uren is alle openbare verlichting gedoofd. Er is geen uitzondering mogelijk voor specifieke locaties of wegen. Op vrijdag- en zaterdagnacht blijft het licht aan.

Deze maatregel wordt tijdelijk toegepast en na verloop van tijd geƫvalueerd door de lokale besturen en Fluvius. Op langere termijn kan per gemeente een specifiek op maat gemaakt dovingsprogramma uitgewerkt worden.

Wat met de gewestweg? 

De verlichting langs de Liersesteenweg (N10) is in beheer van AWV. Gelet op de richtlijnen van minister Peeters zal AWV geen verlichting langs gewestwegen uitschakelen.

Een onveilige situatie melden? 

Momenteel worden de nodige plannen gemaakt en materiaal, zoals reflectoren, besteld. Wanneer de openbare verlichting gedoofd is, ben je als inwoner of weggebruiker aangewezen op jouw eigen verlichtingsmiddelen. Wil je een onveilige situatie melden? Dat kan via het e-loket. De medewerkers van het technisch bureau zullen de situatie onderzoeken en reflectoren aanbrengen, indien nodig.

De impact op criminaliteit en verkeersveiligheid

Uit een analyse van de federale politie in West-Vlaanderen blijkt dat het doven van de openbare verlichting geen grote impact heeft op de criminaliteit en verkeersveiligheid. Bovendien heeft het een pak voordelen voor de biodiversiteit.

  

Gepubliceerd op woensdag 14 dec 2022 om 12:00