Inname van het openbaar domein

Plan je een verhuis, activiteit, werken of andere? Dan kan het gebeuren dat je een deel van het openbaar domein, zoals de rijbaan, het voetpad of de onverharde strook tussen het voetpad en jouw eigendom, tijdelijk moet innemen. Om dit te kunnen doen, heb je vooraf altijd een vergunning van het bestuur nodig.

Procedure

Wil je een aanvraag indienen om een gedeelte van de weg dat niet tot jouw privé-eigendom behoort in te nemen? Dien je aanvraag uiterlijk twee weken voor aanvang in via het digitale loket voor de inname van het openbaar domein. Let op! Deze toepassing functioneert het best via de browser Google Chrome.

Het kan zijn dat jouw inname van het openbaar domein tijdelijk een wijziging van de verkeerssituatie, zoals een parkeerverbod of de afsluiting van een weg, veroorzaakt. Dan zorgen de medewerkers van het bestuur voor de nodige verkeerssignalisatie. Duid bij jouw aanvraag zeker de optie 'Verkeersborden van de gemeente nodig? De gemeente plaatst de borden.' aan. Andere signalisaties, zoals het plaatsen van kegels of blauwe pijlen, dienen zelf voorzien te worden. Deze worden steeds door de medewerkers van de gemeente geplaatst.

Uitzonderingen

Een volledige straat kan enkel afgezet worden ter gelegenheid van een openbaar evenement en niet voor een privé-feest, zoals een huwelijk of communiefeest.

Regelgeving

Doe nooit een inname van het openbaar domein zonder toelating van het gemeentebestuur. Wanneer het openbaar domein tijdens jouw werkzaamheden wordt beschadigd, dien je dit in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

Meer info

Heb je vragen mail ze naar iod@begijnendijk.be.