Informatiefiche personen met dementie

Eind maart 2018 gingen de medewerkers van de Politiezone Begijnendijk, Rotselaar, Tremelo van start met het project 'Dementie' om het zoekproces naar verloren gelopen mensen met dementie te versnellen. De politiezone BRT werkt voor het project samen met de gemeenten uit de politiezone. Je kan zowel in Begijnendijk, Rotselaar als Tremelo bij een verantwoordelijke terecht om een informatiefiche over een persoon met dementie die onder jouw zorg en verantwoordelijkheid valt in te vullen. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, werken ook de rusthuizen, dagcentra, huisartsen, thuisverpleegkundigen en thuiszorgdiensten uit de streek samen. Dankzij de op voorhand verkregen persoonsgegevens en noodzakelijke informatie kan de politie onmiddellijk de juiste zorg toedienen. 

Met het project 'Dementie' wil de politie een extra geruststelling bieden aan mantelzorgers van patiënten met dementie. De aandoening treft vooral mensen ouder dan 65 jaar. 60% van de mensen met dementie heeft de kans om te gaan dwalen, verloren te lopen en zo in gevaarlijke situaties terecht te komen. Het is van groot belang dat deze personen zo snel mogelijk gevonden worden.