Informatie, advies en administratieve hulp

De maatschappelijk werkers van het OCMW geven nuttige info aan alle inwoners van Begijnendijk. Zij helpen de inwoners bij het ondernemen van de juiste stappen om ervoor te zorgen dat iedereen aanspraak kan maken op de verschillende voordelen waarop hij recht heeft, volgens de soms complexe sociale wetgeving. Dit kan gaan over de aanvraag van een pensioen of de aanvraag van een tegemoetkoming aan gehandicapten tot de aanvraag voor een stookoliepremie, …

Ook met vragen en/of administratieve verplichtingen over kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, ziekteverzekering, … kan je bij de sociale dienst terecht. Indien nodig zal de maatschappelijk werker contact opnemen met andere organisaties die meer gespecialiseerd zijn in de materie of zullen ze je doorverwijzen.

Bovendien heeft het OCMW ook een meer begeleidende taak. Als je in een probleemsituatie verkeert, kan de maatschappelijk werker je ook een luisterend oor bieden en je eventueel doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Maak hier je afspraak