Vlaamse Waterweg organiseert infomarkt over Sigmaplan Demervallei

Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de Vlaamse Waterweg nv i.s.m. Agentschap voor Natuur en Bos een infomarkt over het Sigmaplan Demervallei. Je komt er alles te weten over het Sigmaproject en de invulling van de Demervallei op vlak van veiligheid, natuur en recreatie.

Het Sigmaplan heeft tot doel Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haarzijrivieren en tegelijk de waardevolle riviernatuur een boost geven. Een van de projecten in uitvoering is het 'Sigmaproject Demervallei' dat zich uitstrekt van Diest tot Werchter.

Op de linkeroever van de Demer tussen Aarschot en Werchter krijgt typisch valleibos opnieuw alle kansen, ter hoogte van Betekom worden natte graslanden voorzien en waar mogelijk worden in deze langgerekte boszone verschillende historische meanders met elkaar verbonden, zodat terug een meer natuurlijke en vrij meanderende rivierloop ontstaat, evenwijdig met de vroegere hoofdloop. Net opwaarts van de samenvloeiing met de Dijle wordt een doorsteek van 100 meter naar een waterbuffergebied aangelegd. Dit zorgt ervoor dat het deelgebied snel kan afwateren, zodra de waterstanden op de Dijle dat toelaten en zodat bossen niet te lang onder water blijven staan.

De Vlaamse Waterweg en Agentschap voor Natuur en Bos lichten dit alles graag toe tijdens een infomarkt. Deze vindt plaats op dinsdag 28 juni 2022 in Kasteel van Nieuwland te Aarschot. Ze verwelkomen jou vanaf 19.00 u, geven een uitgebreide toelichting en maken omstreeks 20.30 u samen een uitstap naar een recent opnieuw aangetakte meander. Tenslotte is er tijd voor een drankje en een babbel.

Het programma ziet eruit al volgt: 

  • 19.00 u      Ontvangst
  • 19.30 u      Toelichting en mogelijkheid tot stellen van vragen
  • 20.30 u      Korte uitstap naar meander (zichtbaar vanop de dijk)
  • 21.00 u      Een drankje en babbel
  • 21.30 u      Einde

Deelname is gratis. Je hoeft niet vooraf in te schrijven.

Gepubliceerd op donderdag 23 jun 2022 om 09:00