Infomarkt RUP Open Ruimte op 17 september 2021 van 18u tot 20u in GBS De Puzzel

Het bestuur organiseert voor het einde van de participatieronde van het RUP Open Ruimte een bijkomende infomarkt waarbij de doelstelling en de visie door middel van een poster te bezichtigen zijn. Medewerkers zullen dan bijkomende vragen of suggesties noteren om mee te nemen in het verdere proces.

RUP Open Ruimte - Startnota

Het lokaal bestuur van Begijnendijk maakt werk van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Open Ruimte. Het plangebied omvat bijna het volledige grondgebied van de gemeente Begijnendijk, met uitzondering van de woongebieden en de zones voor bedrijvigheid. De opmaak van het RUP werd beslist in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2020.

Participatie- en adviesronde

Overeenkomstig artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt gedurende 60 dagen een participatie- en adviesronde georganiseerd over de startnota van dit RUP. Deze vindt plaats van 23 juli tot en met 23 september 2021. Gedurende deze participatie- en adviesronde kan je opmerkingen en bezwaren over de startnota van het RUP bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk of via e-mail aan omgeving@begijnendijk.be. Je kan ze ook tegen ontvangstbewijs afgeven in het gemeentehuis, Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk. De opmerkingen dienen het bestuur uiterlijk op 23 september 2021 te bereiken.

Op 1 juli heeft er reeds een digitaal infomoment plaatsgevonden rekening houdende met de van toepassing zijnde COVID maatregelen.

De bijkomende infomarkt vindt plaats op 17 september 2021 van 18 u tot 20 u in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Puzzel in de De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk. Voor bijkomende vragen kan u terecht op het volgende e-mail-adres: omgeving@begijnendijk.be .

Gepubliceerd op donderdag 9 sep 2021 om 11:43