Hygiënische maatregelen bij overstroming

Het noodweer van de laatste dagen heeft lokaal voor wateroverlast en overstromingen gezorgd. Deze hebben een impact op het gebruik van putwater en groenten uit de tuin. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de belangrijkste adviezen en mogelijke vragen kort samengevat.

Bij overstromingen worden microbiële en chemische verontreinigingen meegevoerd met het water en bij terugtrekking afgezet op de bodem. Plaatsen waar huizen, moestuinen en drinkwaterputten zijn overstroomd, kunnen dan ook zowel microbiologisch als chemisch verontreinigd (geweest) zijn. Beide potentiële verontreinigingen vragen om de nodige aandacht om de impact op de gezondheid tot een minimum te beperken. 

  • Microbiologische verontreiniging

Bij overstromingen wordt zowel regenwater, oppervlaktewater van beken en rivieren, rioolwater als water uit septische putten meegevoerd. Dit water is belast met micro-organismen die achterblijven wanneer het water zich terugtrekt. Het gaat meestal om niet-ziekteverwekkende micro-organismen die op waterbodems leven. Ook ziekteverwekkende bacteriën, parasieten en virussen kunnen echter voorkomen.

  • Chemische verontreiniging

Bij overstroming kan het water chemische stoffen meevoeren uit bijvoorbeeld stookolietanks. Deze stoffen kunnen bij het terugtrekken van het water achterblijven op de oppervlakten van materialen en bodems waarmee het water in contact is geweest.

Wat als mijn groentetuin overstroomd geweest is?

De groenten die nog aanwezig waren in de moestuin op het moment dat hij overstroomd werd, zijn absoluut niet meer geschikt voor consumptie. De groenten mogen ook niet gecomposteerd worden voor gebruik in de moestuin. Achtergebleven slib in de moestuin kan ook later voor problemen zorgen. Het kan aangewezen zijn om bij de herstart of opstart van een moestuin een staalname te doen en analyses laten uit te voeren. Meer info over een gezonde moestuin vind je terug op www.gezonduiteigengrond.be.  

Wat als ik putwater als drinkwater gebruik?

Als je gebruikmaakt van putwater als drinkwater en de put overstroomd is geweest, is het absoluut afgeraden om dit water nog te gebruiken als drinkwater. Vooraleer de put weer in gebruik te nemen, wordt aanbevolen om de put schoon te (laten) maken, te (laten) desinfecteren en de kwaliteit van het water te laten controleren. Particuliere putwatergebruikers die niet kunnen aansluiten op het openbaar waterleidingnet, kunnen een gratis controle aanvragen bij de Vlaamse Milieumaatschappij. De analyseresultaten worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid gezondheidskundig beoordeeld. Een aanvraagformulier is terug te vinden via www.vlaanderen.be/gratis-controle-van-putwater-bij-eigen-grondwaterwinning. Particulieren die wel kunnen aansluiten of aangesloten zijn op het openbaar waterleidingnet kunnen terecht bij een erkend labo voor de analyse van drinkwater. Een lijst van erkende labo’s is raadpleegbaar op omgeving.vlaanderen.be/overzichtslijsten-erkende-personen-bedrijven-opleidingscentra. Regenwater uit o.a. regenwaterciternes als drinkwater gebruiken, wordt altijd afgeraden.

Wat als mijn huis overstroomd is geweest?

De muren en vloeren nemen veel water op tijdens een overstroming. Het is van groot belang dat dit water zo snel mogelijk opdroogt. De muren worden best grondig gereinigd met zuiver water waaraan bleekwater werd toegevoegd (150 ml bleekwater op 10 l water).  Om te drogen, probeer je het huis zo goed mogelijk te verwarmen en zorg je ook voor een goede ventilatie. Het droogproces zal de groei van schimmel en eventuele microbiële verontreiniging tegengaan.


Het advies van de Hoge Gezondheidsraad 'Hygiënische maatregelen bij overstromingen, herziening van de bestaande adviezen' van oktober 2000 is een handig document dat een goede leidraad geeft. 

Gepubliceerd op zondag 18 jul 2021 om 10:00