Huisvuilzakken bij incontinentie

Om de kosten van de huisvuilophaling te verminderen, geeft het bestuur al vijftien jaar een tussenkomst in natura aan personen die lijden aan urinaire incontinentie, nierdialyse of peritoneale dialyse. Deze tussenkomst bestond jaarlijks uit twee rollen restafvalzakken, zijnde twintig zakken, per patiënt.

Vanaf dit jaar zal deze tussenkomst vervangen worden door een korting van € 50 op de DiTtar rekening. Deze tussenkomst wordt voor de aanvragen die dit jaar gebeuren begin volgend jaar op de DifTar rekening gestort.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de tussenkomst moet de patiënt inwoner van de gemeente zijn en mag hij/zij niet permanent in een rust- of verzorgingstehuis verblijven.

Hoe aanvragen

Je kan de korting aanvragen op het OCMW. Je dient hiervoor eerst een afspraak te maken, dit kan via de website van de gemeente of via het telefoonnummer 016/52 55 42. De aanvraag dient jaarlijks hernieuwd te worden.

Wat meebrengen

  • Aanvraagformulier toelage sociale correctie Diftar betreft medische problematiek 

    Dit attest dient ingevuld te worden door je arts. Alle huisartsen in Begijnendijk kregen dit formulier toegestuurd. Heb je geen huisarts in Begijnendijk, dan kan je het standaard invulformulier hier downloaden of je kan het op simpele vraag bekomen op het OCMW.

  • Een recent aankoopbewijs van incontinentiemateriaal (broekluiers, inlegluiers matig-zwaar of onderleggers). Bij je aanvraag dien je ook steeds een recent aankoopbewijs van incontinentiemateriaal te voegen. Dit betekent een bewijs van het huidige kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan.

Wie zich met het aanvraagformulier en aankoopbewijzen aanmeldt op het OCMW zal geregistreerd worden , waarna de gegevens worden doorgegeven voor het verkrijgen van de tussenkomst.

Maak hier je afspraak

Belastingen en retributiereglementen