Hondenloopzone

Sinds 2019 heeft het bestuur met toenmalige sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw een gebruiksovereenkomst voor het perceel van de voormalige speeltuin ‘De Raam’, gelegen langs de Betekomsesteenweg te Begijnendijk. Hierdoor kan het bestuur gebruikmaken van het perceel tot 2 maanden voor de officiële startdatum van de werken of wanneer het perceel zou overgedragen worden. Zo werd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 12 juni 2023 beslist om dit perceel te gebruiken als hondenloopzone.

Om een bezoek aan de hondenloopzone vlot en aangenaam te laten verlopen, werd in zitting van de gemeenteraad van 22 juni 2023 een reglement goedgekeurd. 

Reglementen en verordeningen