Hoe en waar moet ik het reflecterend huisnummer bevestigen?

Ieder gebouw dat bewoond is, bewoond kan worden of bestemd is voor administratief, commercieel of industrieel gebruik dient voorzien te zijn van een reflecterend huisnummer. Het moet zichtbaar aangebracht worden aan een deur of toegang die langs de openbare weg gelegen is, tenzij het een tweede toegang betreft en de eerste al genummerd is. Is het gebouw niet langs de openbare weg gelegen? Dan dien je het reflecterend huisnummer aan de hoofdtoegang van het terrein te plaatsen. Streef steeds naar een maximale zichtbaarheid van op de openbare weg.

Waar bevestigen?

Plaats het reflecterend huisnummer bij voorkeur op jouw brievenbus. Past het niet op jouw brievenbus? Dan mag het ook op een andere drager, zoals omheining of paaltje, gehangen worden. Bij woningen die zich op de rooilijn bevinden, mag het nummer rechts naast de toegangsdeur op de voorgevel bevestigd worden.

Op welke hoogte?

Het nummer moet op de brievenbus of andere drager opgehangen worden op een hoogte tussen 0,5 en 1,5 m. Indien het nummer op de voorgevel wordt bevestigd, moet dit op een hoogte tussen 1,5 en 2,0 m vanaf de grond.

Hoe bevestigen?

Afhankelijk van de ondergrond kan je het reflecterend huisnummer bevestigen met een goede, snelle alleslijm of sterke dubbelzijdige kleefband. Schroeven in het plaatje is niet mogelijk, omdat de reflecterende folie hierdoor beschadigd wordt. Dit kan enkel als het nummer in een daarvoor voorziene houder aangebracht wordt.