GSM achter het stuur is niet alleen gevaarlijk, maar ergert ook fietsers en voetgangers

Aan de start van de ‘Internationale Week van de Hoffelijkheid achter het Stuur’ vraagt het bestuur aan alle weggebruikers om de wegcode te respecteren. Als je weet dat de meeste van de ergernissen over elkaar inbreuken op het verkeersreglement zijn, is dat de eerste stap naar meer wederzijds begrip.

Om te weten te komen wat de ergernissen van verschillende soorten weggebruikers zijn, heeft Vias een representatief staal van 6000 personen bevraagd. Een derde van de fietsers en voetgangers ergert zich heel vaak aan automobilisten die achter het stuur afgeleid zijn door hun gsm. De grootste ergernis voor fietsers zijn echter automobilisten die stilstaan of parkeren op het fietspad. Vier op de tien automobilisten storen zich daarentegen vooral aan fietsers die zonder fietsverlichting rondrijden. Ook voetgangers die zonder kijken oversteken, worden als irritant beschouwd.

Gebruik gsm achter het stuur ergert 1 op 3 van de kwetsbare weggebruikers

De gsm gebruiken achter het stuur bij automobilisten is een grote bron van ergernis van fietsers en voetgangers. 33% van de bevraagde fietsers en 34% van de voetgangers stoort zich wanneer een autobestuurder zich laat afleiden door zijn gsm achter het stuur. De gsm achter het stuur is niet alleen ergerlijk, maar ook potentieel zeer gevaarlijk. Een seconde van onoplettendheid kan een ongeval veroorzaken. Toch is de gsm niet de grootste bron van ergernis voor fietsers. Voor 36% van alle fietsers zijn dat automobilisten die stilstaan of parkeren op het fietspad. Niet alleen nemen ze zo ruimte in die voorbehouden is voor de fietsers, maar ze zorgen voor meer onveiligheid omdat fietsers hierdoor vaak (onverwachte) manoeuvres moeten doen. Ook de richtingaanwijzer niet gebruiken wordt als zeer irritant ervaren (34%). Het zorgt ervoor dat de intenties van de automobilist niet duidelijk zijn. Net buiten de top 3 valt het zonder te kijken opendoen van een deur van een geparkeerde auto (30%). In het verkeersreglement staat nochtans ‘Het is verboden het portier van een voertuig te openen zonder zich ervan vergewist te hebben dat dit de andere weggebruikers niet in gevaar kan brengen’. De grootste ergernis van voetgangers zijn automobilisten die geen voorrang verlenen aan een zebrapad (35%). Nochtans moet elke bestuurder voorrang verlenen aan de voetgangers die zich op een zebrapad bevinden of op het punt staan zich erop te begeven. Automobilisten die te snel rijden (33%) zijn een andere grote bron van ergernis.

Rijden zonder fietsverlichting grootste ergernis van automobilisten

Het gedrag van kwetsbare weggebruikers kan ook een bron van frustratie zijn bij automobilisten. Bijna 4 op de 10 automobilisten (39%) ergert zich als een fietser in het donker rijdt zonder fietsverlichting. Fietsers moeten tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 m vooraan en achteraan een niet verblindend vast licht of knipperlicht gebruiken. Vooraan moet het licht wit of geel zijn, achteraan rood. Ook het rijden op de rijweg wanneer een fietspad beschikbaar is (36%), kan automobilisten ergeren. Toch kan het soms zijn dat fietsers niet op het fietspad hoeven te rijden. Wanneer het fietspad niet berijdbaar is of wanneer ze in een groep van meer dan 15 personen rondrijden, mogen ze op de rijweg. Voetgangers moeten uiteraard ook aandachtig zijn als ze zich in het verkeer begeven. Zonder te kijken oversteken vindt 34% van de automobilisten zeer storend. Ook het negeren van een rood licht is ergerlijk (29%).

Ergernissen tussen kwetsbare weggebruikers onderling

Ook tussen kwetsbare weggebruikers onderling durven zich wel eens spanningen voordoen. Voor voetgangers zijn de grootste ergernissen fietsers die op het voetpad fietsen (26%), fietsers die geen voorrang verlenen aan voetgangers aan een zebrapad (25%) en fietsers die hun fietsbel niet gebruiken (22%). Fietsers ergeren zich op hun beurt dan weer aan voetgangers die zonder kijken de weg oversteken (23%), voetgangers die door het rode licht lopen (19%) of voetgangers die afgeleid zijn door hun gsm (17%).

Conclusie

De laatste jaren zijn er regelmatig ergernissen tussen verschillende soorten weggebruikers. Deze spanningen hebben meestal niets te maken met een kwestie van hoffelijkheid, maar eerder met het niet-respecteren van essentiële verkeersregels. Die regels zijn er om het verkeer voorspelbaarder en veiliger te maken. De meeste weggebruikers zijn niet enkel voetganger, fietser of automobilist, maar verplaatsen zich afhankelijk van het soort verplaatsingen zowel te voet, met de fiets als de auto. Hoe je je ook verplaatst door je aan de verkeersregels te houden, zorg je ervoor dat de kans op ergernis en irritatie bij de andere weggebruikers kleiner wordt. Vergeet niet dat je de weg niet inneemt maar hem deelt met al de andere weggebruikers.


Meer info? 
www.vias.be 

Gepubliceerd op maandag 15 mrt 2021 om 10:00