Gemeentelijke raad voor internationale solidariteit

Samen met de verenigingen die werk maken van ontwikkelingssamenwerking zal de gemeentelijke raad voor internationale solidariteit (GRIS) initiatieven nemen om het beleid rond ontwikkelingssamenwerking en ‘fair trade’ te versterken en gericht activiteiten te plannen. Deze adviesraad bestaat zowel uit verenigingen die activiteiten opzetten voor het Zuiden, als uit individuele burgers die actief meewerken aan een beleid rond ontwikkelingssamenwerking.

Samenstelling