Gratis duurzaam bouwadvies

Je kan gratis terecht bij het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen Vlaams-Brabant, een samenwerkingsverband van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant en de professionele adviseurs van Dialoog vzw.

VOOR WIE

Heb je een gespecialiseerde vraag of wens je uitgebreid advies over duurzaam bouwen? Ga je grondig verbouwen of plan je een nieuwbouw? Vraag dan zeker duurzaam bouwadvies aan de bouwdeskundigen van Dialoog vzw. Zij geven gratis advies op vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, energiezuinige verwarmingssystemen, waterbesparing, gebruik van hemelwater en duurzaam materiaalgebruik. Hun advies is telkens persoonlijk en op maat, helder, duidelijk, kwalitatief en onafhankelijk, gebaseerd op de Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen. Dialoog vzw is een onafhankelijk kennis-en adviescentrum. De adviseurs baseren zich dan ook op de meest recente wetenschappelijke informatie. Let op! Hun advies vervangt het werk van de architect niet. Zij maken geen diepgaande technische berekeningen of detailuitwerkingen.

Heb je ontwerpplannen voor een nieuwbouw of grondige verbouwing? Maak dan een afspraak en ga langs. Jouw architect is eveneens welkom. De adviseur screent samen jouw plannen en geeft extra advies en tips. Een gesprek duurt max. 3 uur.

Heb je geen bouwplannen op papier? Plan je een verbouwing met beperkte ingrepen die zonder vergunning of architect uitgevoerd kan worden en waarvoor geen plannen beschikbaar zijn? Dan kan een adviseur bij jouw thuis langskomen. Jouw ideeën worden besproken en je krijgt bijkomende suggesties voor een duurzame verbouwing.

HOE AANVRAGEN

Je kan de professionele adviseurs contacteren via tel. 016 23 26 49 of steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be.

KOSTPRIJS

Gratis