Gezocht! Getuigenverklaringen over trage wegen

Ter behoud en herwaardering van het gemeentelijk netwerk aan trage wegen doet het bestuur een oproep tot getuigenverklaringen.

Hierbij wordt gevraagd te getuigen over het gebruik van de historische trage wegen die gelegen zijn tussen:

  • Peuterstraat en natuurgebied Rogaarden,
  • Peuterstraat en Wittevinnestraatje.

De verbindingen in deze gebieden zijn veelal ontoegankelijk geworden. Om te voorkomen dat ze verdwijnen, verzamelt het bestuur al de verklaringen die een bijkomend licht kunnen werpen op het veronderstelde jarenlange gebruik van deze trage wegen.

Over cartografische gegevens beschikt het bestuur zelf, maar het gaat over bijkomende getuigenverklaringen en eventueel andere stukken die aantonen dat deze verbindingen gedurende een periode van 30 jaar al dan niet gebruikt werden door het publiek. Het is niet per se noodzakelijk een verklaring te kunnen geven voor een aaneensluitende periode van 30 jaar, vermits verschillende verklaringen ook gekoppeld zullen worden. Hoe meer duidelijke verklaringen, hoe duidelijker de situatie.

Wil je een getuigenverklaring indienen? 

Zowel tussen de Peuterstraat en het huidige natuurgebied Rogaarden als tussen Peuterstraat en Wittevinnestraatje zijn de bestaande trage wegen ontoegankelijk geworden. Ben je bekend met het historische gebruik van deze wegen? Dan vraagt het bestuur jou om een getuigenverklaring in te dienen. Je kan deze indienen voor:

Gepubliceerd op dinsdag 16 feb 2021 om 10:00