Samen bouwen aan een rookvrije toekomst

Met de ondertekening van het charter ‘Generatie Rookvrij’ streeft het bestuur naar een maatschappij waarin ieder kind zo veel mogelijk rookvrij kan opgroeien. Zo werden enkele locaties in de gemeente naar aanleiding van 'Werelddag zonder Tabak' vanaf dinsdag 31 mei 2022 rookvrij gemaakt.

Onder het motto 'Zien roken, doet roken' willen de partners van het project 'Generatie Rookvrij' ieder kind dat geboren is vanaf 2019 in elke fase van het opgroeien beschermen tegen tabaksrook, zodat rookvrij opgroeien vanzelfsprekend wordt en niet-roken de norm. Door niet meer te roken in de buurt van kinderen, worden ze immers weerbaarder om later zelf niet te gaan roken. Daarom werd beslist de omgevingen van GBS De Puzzel, GBS De Klimroos, VBS ’t Sjibke en het Sjib, het Huis van het Kind en de gemeentelijke speelterreinen aan de Vissendijk en sportcentrum De Tumkens vanaf dinsdag 31 mei 2022, naar aanleiding van 'Werelddag zonder Tabak', rookvrij te maken. Je herkent een rookvrije speel- en leeromgeving aan het logo van 'Generatie Rookvrij'.

Bouwen aan een rookvrije toekomst doet het bestuur niet alleen, maar samen met partners die hun terrein reeds rookvrij maakten of zich ook inzetten voor 'Generatie Rookvrij'. Op 1 januari 2023 volgt ook NMBS het voorbeeld en worden alle perrons rookvrij gemaakt.

Samen bellen blazen op 31 mei 2022!

Met de slogan 'Ik blaas liever bellen dan rook' roepen de partners van 'Generatie Rookvrij' alle scholen, kinderdagverblijven, jeugdverenigingen en sportclubs op om het project op dinsdag 31 mei 2022 in de kijker te zetten door massaal bellen te blazen. Vind jij roken in het bijzijn van kinderen of jongeren ook taboe? Blaas dan samen met de leden van de kindergemeenteraad en de scholen bellen in plaats van rook.

Rookstopcursus in het najaar

In het najaar organiseert het bestuur een groepscursus 'Stoppen met roken' i.s.m. Logo Oost-Brabant. De rookstopscursus bestaat uit een vrijblijvende infosessie op 5 september 2022 en een cursus bestaande uit acht bijeenkomsten die plaatsvinden op 19 september, 26 september, 3 oktober, 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november en 5 december 2022, telkens om 19.00 u bij het OCMW, Kleinesteenweg 2a, 3130 Begijnendijk. Inschrijven kan via Logo Oost-Brabant.

Meer info over dit project?
www.generatierookvrij.be

Gepubliceerd op dinsdag 31 mei 2022 om 10:00