Bellenblaasactie Generatie Rookvrij

Naar aanleiding van 'Werelddag zonder Tabak' gaf het bestuur op dinsdag 31 mei 2022 het startschot van de campagne ‘Generatie Rookvrij’. Met de ondertekening van dit charter streeft het immers naar een maatschappij waarin ieder kind zo veel mogelijk rookvrij kan opgroeien. Onder het motto 'Ik blaas liever bellen dan rook' werd de campagne, samen met de leden van de kindergemeenteraad, aan alle gemeentelijke gebouwen en scholen in de kijker gezet door massaal bellen te blazen. Vanaf 31 mei 2022 zijn ook de omgevingen van GBS De Puzzel, GBS DeKlimroos, VBS ’t Sjibke en het Sjib, het Huis van het Kind en de gemeentelijkespeelterreinen aan de Vissendijk en sportcentrum De Tumkens rookvrij.

dinsdag 31 mei 2022