Gemeentewegenregister

Sinds 1 september 2019 is het decreet van 3 mei 2019 over de gemeentewegen van toepassing. Het decreet legt het kader vast voor een geïntegreerde benadering en uniforme regelgeving om gemeentewegen aan te leggen, te verplaatsen, te wijzigen of op te heffen. Deze pagina omvat het gemeentewegenregister met alle beslissingen die genomen werden vanaf 1 september 2019, de datum van de inwerkingtreding van het decreet. Oudere beslissingen worden niet gepubliceerd.

Overzicht bekendmakingen