Gemeenteraad

De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan. Deze vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De raadsleden worden om de zes jaar op de tweede zondag van oktober verkozen door de kiesgerechtigde inwoners. Het aantal raadsleden wordt vastgesteld aan de hand van het bevolkingscijfer van de gemeente. In Begijnendijk bestaat de gemeenteraad uit 21 leden.

De gemeenteraad neemt beslissingen over zaken van gemeentelijk belang en toevertrouwde medebewindstaken, tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander bestuursorgaan van de gemeente. Zo is de gemeenteraad bevoegd om het beleid van de gemeente te bepalen, algemene regels op te leggen en gemeentelijke reglementen vast te stellen.

De raad komt in principe een keer per maand samen in de raadszaal van het gemeentehuis. De zittingen zijn openbaar. Je kan deze bijwonen, maar uiteraard niet deelnemen aan de debatten. Als er persoonsgebonden materies besproken worden, gaan de deuren van de raadszaal dicht.

In 2024 vinden de zittingen van de gemeenteraad plaats op: 

 • 18 januari 2024,
 • 22 februari 2024,
 • 28 maart 2024,
 • 22 april 2024
 • 16 mei 2024,
 • 20 juni 2024,
 • 29 augustus 2024,
 • 26 september 2024,
 • 24 oktober 2024,
 • 28 november 2024,
 • 19 december 2024.

Deze data zijn ook van toepassing voor de raad voor maatschappelijk welzijn. Ze zijn onder voorbehoud en kunnen, indien de omstandigheden dit vereisen, gewijzigd worden.

Samenstelling