Gemeenteraad

De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan. Deze vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De raadsleden worden om de zes jaar op de tweede zondag van oktober verkozen door de kiesgerechtigde inwoners. Het aantal raadsleden wordt vastgesteld aan de hand van het bevolkingscijfer van de gemeente. In Begijnendijk bestaat de gemeenteraad uit 21 leden.

De gemeenteraad neemt beslissingen over zaken van gemeentelijk belang en toevertrouwde medebewindstaken, tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander bestuursorgaan van de gemeente. Zo is de gemeenteraad bevoegd om het beleid van de gemeente te bepalen, algemene regels op te leggen en gemeentelijke reglementen vast te stellen.

De raad komt in principe een keer per maand samen in de raadszaal van het gemeentehuis. De zittingen zijn openbaar. Je kan deze bijwonen, maar uiteraard niet deelnemen aan de debatten. Als er persoonsgebonden materies besproken worden, gaan de deuren van de raadszaal dicht.

De volgende zittingen van de gemeenteraad vinden plaats op:

  • 6 oktober 2022,
  • 27 oktober 2022,
  • 24 november 2022 (optioneel),
  • 15 december 2022.

Deze data zijn ook van toepassing voor de raad voor maatschappelijk welzijn. Ze zijn onder voorbehoud en kunnen, indien de omstandigheden dit vereisen, gewijzigd worden.

Samenstelling