Begraafplaatsen

De gemeente Begijnendijk heeft 4 begraafplaatsen, nl.:
  • Oud kerkhof Begijnendijk aan de Kerkstraat. Dit kerkhof is gesloten en er worden enkel nog begravingen uitgevoerd in bestaande concessies.
  • Nieuw kerkhof Begijnendijk aan de Baalsesteenweg.
  • Oud kerkhof Betekom aan de Professor ScharpĂ©laan. Hier worden enkel nog begravingen uitgevoerd in bestaande concessies.
  • Nieuw kerkhof Betekom aan de Professor ScharpĂ©laan.
  • Alle inlichtingen betreffende gewone gronden, concessies e.d. kun je bekomen op de dienst burgerzaken.
Tevens kun je hier terecht voor inlichtingen inzake reglementeringen en tarieven van de begraafplaatsen.