Gele doos voor thuiswonende 65-plussers

In 2023 stapt Begijnendijk, samen met enkele buurgemeentes binnen ELZ Demerland, in het project de ‘gele doos’. Aan de hand van deze gele brooddoos kunnen ouderen en kwetsbare personen cruciale medische gegevens in de koelkast bewaren, zodat zorg- en hulpverleners die langskomen wanneer er zich een probleem voordoet snel over de juiste informatie beschikken en gericht actie kunnen ondernemen. Een sticker
aan de binnenkant van de voor- of achterdeur maakt duidelijk dat er een gele doos in de koelkast aanwezig is.

Door zich mee in te zetten voor dit project wenst het bestuur in te spelen op de noden als gevolg van de toenemende vergrijzing. In de zomer van 2023 wordt elke thuiswonende 65-plusser uitgenodigd om een gele doos af te halen bij een verdeelpunt in de gemeente.