Geherwaardeerde trage wegen

Naast de bebording van de nog goed toegankelijke buurtwegen werden de voorbije jaren ook verschillende trage wegen geherwaardeerd. Deze herwaardering verliep in nauw overleg met de betrokken grondeigenaars. Daar waar mogelijk werd rekening gehouden met het optimaliseren van de ligging van de wegenis in kader van het gebruiksgemak en de beperking van de eventuele hinder voor de eigenaars. Op deze manier werden de gemeentelijke buurtwegen nummers 64 en 68 opnieuw opengesteld:

Ook de verbinding tussen Hoekje en Liersesteenweg, waar een tijd lang een poort de vrije passage belemmerde, werd na overleg met de eigenaars terug opengesteld.