Geen wegversmallingen in de Kleinesteenweg

Het bestuur plant wegen- en rioleringswerken in de Kleinesteenweg. Gezien het ontwerp twee wegversmallingen omvatte, werd de impact hiervan de voorbije weken getest aan de hand van een proefopstelling. Ondertussen werd de proefopstelling geëvalueerd en bleek dat deze niet het gewenste effect heeft.

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 25 juli 2022 werd beslist de wegversmallingen niet te weerhouden. Momenteel legt het studiebureau de laatste hand aan het definitieve ontwerp. Meer info over de timing van de werkzaamheden volgt.

Gepubliceerd op dinsdag 2 aug 2022 om 09:00