Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De Vlaamse codex ruimtelijke ordening geeft de GECORO allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste daarvan hebben te maken met planning. Zo speelt de GECORO een rol in de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRSP) en de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Binnen haar territoriale bevoegdheid kan de GECORO adviseren, opmerkingen maken en voorstellen doen. Deze commissie geeft advies aan de gemeenteraad over de ontwerpen van gemeentelijke en stedenbouwkundige verordeningen en kan door de gemeenteraad gevraagd worden aanbevelingen te geven over allerhande dossiers in verband met ruimtelijke ordening. Het college van burgemeester en schepenen vraagt ook het advies van de GECORO voor het gemeentelijke jaarprogramma voor ruimtelijke ordening en bijzondere plannen van aanleg (BPA’s).

Samenstelling

 • Sven Mertens

  Contact
  Moorsemsestraat 323 , 3130 Begijnendijk

  Functies

  Voorzitter
 • Patrick Schroos

  Contact
  Langevenstraat 29 , 3128 Baal

  Functies

  Secretaris
 • Johan Mertens

  Contact
  Moorsemsestraat 323 , 3130 Begijnendijk

  Functies

  Penningmeester
 • Ginny De Ryck

  Contact
  Raystraat 77 , 3130 Begijnendijk

  Functies

  Lid
 • Wim Roofthooft

  Contact
  Professor Scharpélaan 188 , 3130 Begijnendijk

  Functies

  Lid
 • Nils Van Brussel

  Contact
  Aarschotsesteenweg 129 , 3130 Begijnendijk

  Functies

  Lid
 • Johan Verschuren

  Contact
  Steijenhoflaan 71 , 3130 Begijnendijk

  Functies

  Lid
 • Marc Van Reet ACV

  Contact
  Solheide 1 , 3130 Begijnendijk

  Functies

  Lid
 • Dirk Gysemans UNIZO

  Contact
  St-Niklaasberg 1/0201 , 3200 Aarschot

  Functies

  Lid
 • An Laffut Natuurpunt

  Contact
  Aarschotsesteenweg 27 , 3130 Begijnendijk

  Functies

  Lid
 • Jill Elsen Mobiliteitsraad

  Contact
  Werchtersesteenweg 123 , 3130 Begijnendijk

  Functies

  Lid