Financiële hulp

In sommige gevallen kan het OCMW aanvullende financiële hulp verlenen. Deze financiële hulp kan slechts toegekend worden onder strikte voorwaarden. Daarom zal de maatschappelijk werker steeds een sociaal onderzoek doen en op basis hiervan een sociaal verslag maken. Aan de hand van dit verslag beslist het vast bureau over de toekenning van de steun.

Meerderjarigen die een te laag of geen inkomen hebben en geen rechten kunnen laten gelden op een sociale uitkering kunnen in sommige gevallen een leefloon in het kader van de wet op het recht op maatschappelijke integratie toegekend krijgen. De toekenning hiervan is verbonden aan strikte regels.

Maak hier je afspraak