Onderhoud van fietspaden

De fietspaden langs de gemeentewegen worden onderhouden door de medewerkers van de dienst werken van het bestuur. Als je problemen met een fietspad merkt, kan je dit melden bij de medewerkers van het technisch bureau.

Voor opmerkingen over de fietspaden langs de gewestweg N10 Liersesteenweg kan je terecht bij het Meldpunt Wegen via het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse overheid (elke werkdag van 9.00 tot 19.00 u) of www.meldpuntwegen.be.