Onderhoud van fietspaden

De fietspaden langs de gemeentewegen worden onderhouden door de medewerkers van de dienst werken van het bestuur. Merk je een probleem met een fietspad? Dan kan je dit melden via het meldingenloket.

Voor opmerkingen over de fietspaden langs de gewestweg Liersesteenweg (N10) kan je terecht bij het Meldpunt Wegen via het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse overheid (elke werkdag van 9.00 tot 19.00 u) of www.meldpuntwegen.be.