Fietsbeleidsplan Begijnendijk

Het fietsbeleidsplan van de gemeente Begijnendijk bevat een toekomstvisie om alle dorpscentra, sport en cultuurcentra, winkels, scholen en de buurgemeenten te verbinden via minstens 1 veilige, comfortabele en functionele fietsverbinding. Doel is dat meer mensen zich per fiets gaan verplaatsen en dat het fietsen comfortabeler en veiliger gemaakt wordt.

Het fietsbeleidsplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 december 2021. Bijgevoegd vind je het fietsbeleidsplan Begijnendijk, het bijhorende actieplan en de gemeenteraadsbeslissing.