Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's (Fedris)

Heb je algemene vragen over arbeidsongevallen of beroepsziekten? Ben je slachtoffer van een arbeidsongeval of beroepsziekte en heb je vragen of hulp nodig? Dan kan je steeds terecht bij een maatschappelijk werker van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's (Fedris). Zij geven niet alleen uitleg over de wetgeving inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten, maar ook over de regeling van jouw arbeidsongeval. Daarnaast kunnen ze jou helpen om de vergoeding te krijgen waarop je recht hebt. Je kan ook een beroep doen op Fedris als de verzekeraar van jouw werkgever het arbeidsongeval weigert te erkennen of als blijkt dat jouw werkgever op het moment van jouw ongeval niet verzekerd was.

Je vindt altijd een maatschappelijk werker van Fedris in jouw buurt:

 • Antwerpen
  Frankrijklei 81-83 Bus 2 - 2000 Antwerpen (eerste verdieping)
  tel. 03 220 75 76
  zitdag: elke vrijdag van 9.00 tot 12.00 u

 • Beringen
  Stadhuis, Collegestraat 1 - 3580 Beringen
  tel. 02 272 28 14
  zitdag: elke dinsdag van 9.00 tot 12.00 u

 • Brugge
  Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 - 8000 Brugge
  tel. 02 272 28 23
  zitdag: elke dinsdag van 9.00 tot 12.00 u

 • Brussel
  Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel
  tel. 02 272 28 22
  zitdag: elke donderdag van 9.00 tot 12.00 u en 13.15 tot 16.00 u

 • Genk
  Stadsplein 1 - 3600 Genk
  tel. 02 272 28 14
  zitdag: elke woensdag van 9.00 tot 12.00 u

 • Gent
  Stadskantoor, W. Wilsonplein 1 - 9000 Gent (spreeklokaal 12)
  tel. 09 266 76 88
  zitdag: elke woensdag van 9.00 tot 12.00 u

 • Kortrijk
  Sociaal Huis, Budastraat 35 - 8500 Kortrijk
  tel. 02 272 28 13
  zitdag: elke woensdag van 13.30 tot 16.00 u

 • Mechelen
  Sociaal Huis, Lange Schipstraat 27 - 2800 Mechelen (gelijkvloers, spreekkamer 13, wachtzaal 2)
  tel. 015 45 33 19
  zitdag: elke tweede maandag van de maand van 10.00 tot 12.30 u

 • Roeselare
  OCMW Ten Elsberge, Mandellan 101 - 8800 Roeselare
  tel. 02 272 28 13
  zitdag: elke eerste maandag van de maand van 9.00 tot 11.30 u

 • Tongeren
  Sociaal Huis De Semper, Dijk 124 - 3700 Tongeren
  tel 02 272 28 14
  zitdag: elke eerste maandag van de maand van 10.00 tot 12.00 u

 • Turnhout
  De Warande, Warandestraat 42 - 2300 Turnhout
  tel. 02 272 28 14
  zitdag: elke eerste vrijdag van de maand van 9.00 tot 12.00 u

Kan je jezelf moeilijk verplaatsen? Dan kan je een afspraak maken voor een huisbezoek.

Meer info

www.fedris.be